Strefa aktywności społecznej
"Socjoterapia osób z niepełnośprawnością intelektualną
i zaburzeniami psychicznymi"

VI-IX 2012 roku Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Gościeradów poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych przez wiejskie organizacje pozarządowe, tutaj Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Gościradowie. Projekt będzie realizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gościeradowie. Bezpośrednią grupa odbiorców projektu będzie 25 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Gościeradów i gmin ościennych.Będą to osoby dorosłe z niepełnosparwnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Wprowadzenie zajęć z socjoterapii, jako szerokiej formy rehabilitacji, pozwoli osobom słabiej przystosowanym zwiększyć swoją aktywność psycho-motoryczną i społeczną oraz przeciwdziałać regresji w ich stanie zdrowia i rozwoju. W wyniku realizacji projektu placówka zostanie doposażona w środki i materiały dydaktyczne do prowadzenia socjoterapii, które będą służyć prowadzeniu terapii po zakończeniu projektu. Przeszkolony personel terapeutyczny zdobędzie praktyczną wiedzę na temat technik prowadzenia socjoterapii wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i z objawami psychicznymi.