1 czerwca 2015  odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez dyrekcje i pracowników Domu Pomocy Społecznej przy współudziale Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”. Uzyskane  przez Stowarzyszenie fundusze od darczyńców pozwoliły na sfinansowanie całej to imprezy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta przy zabytkowej kapliczce na terenie parku pod przewodnictwem księdza proboszcza.

Dalsza część imprezy odbywała  przed budynkiem pałacu.W imprezie brali udział Dyrektor DPS w Gościeradowie, kierownicy poszczególnych Zespołów, wójt Gminy Gościeradów, dyrekcja ZPO  w Gościeradowie zaproszeni goście z innych ośrodków, wychowankowie DPS, uczestnicy WTZ wraz z rodzicami. Na wszystkich czekało wiele atrakcji. W programie znalazły się występy grupy dzieci z okolicznych szkół oraz zabawa taneczna „pod chmurką”.