W dniu 1.06.2016 r. w naszym Domu, wzorem lat ubiegłych, odbyła się impreza integracyjna z okazji „Dnia Dziecka”. Organizatorami uroczystości było,             działające przy naszym Domu, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” oraz Dyrekcja i pracownicy DPS i WTZ. Impreza dofinansowana została ze środków PFRON Lublin. Wyrazy wdzięczności skierować należy także w stronę sponsorów i darczyńców, dzięki którym impreza była jeszcze świetniejsza. Ten uroczysty dla wszystkich dzień rozpoczęła Msza Św. Polowa, która została odprawiona przy kapliczce w parku DPS-u. Uroczystości mszalnej przewodniczył, jak każdego roku, ksiądz kanonik Andrzej Kontek proboszcz tutejszej parafii oraz ksiądz proboszcz parafii Olbięcin Henryk Bogdanienko (katecheta naszych mieszkańców). We Mszy Św. uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy naszego Domu, uczestnicy i pracownicy WTZ oraz zaproszeni goście z innych Domów, szkół, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych jak również rodzice wychowanków. Przygotowaniem ołtarza w parku zajęli się pracownicy zespołu II. Po zakończonej Mszy Św. nastąpiło przejście przed fronton pałacu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ustawiona została scena, którą udekorowali pracownicy zespołu I. Nagłośnienie i obsługę techniczną przygotowali, jak co roku, pracownicy GOK-u z Gościeradowa. Składamy im za to serdeczne podziękowania. Scenariusz imprezy i prowadzenie sceniczne – A. Ciechańska, pedagog pracujący w naszym Domu. Powitała wszystkich przybyłych gości, następnie głos zabrał Dyrektor Domu Tadeusz Sikora, który oficjalnie otworzył imprezę i powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrali: w-ce Starosta powiatu kraśnickiego Mariusz Socha oraz Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik i inni goście. Po przemówieniach rozpoczęły się występy zespołów artystycznych ze szkół naszej gminy: Księżomierz, Szczecyn, Gościeradów oraz SOSzW z Olbięcina, Klub Sniora z Gościeradowa i mieszkańcy naszego Domu. Tematyka i forma występu była dowolna: wokalna, taneczna, teatralna, pantonima, inscenizacja wierszy, by każdy artysta mógł się pokazać z jak najlepszej strony. Zespoły artystyczne otrzymały dyplomy podziękowania za udział w przeglądzie twórczości oraz drobne upominki (słodycze). W trakcie występów odbyło się malowanie buziek, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, robienie figurek zwierząt z balonów, zabawy z klaunem. Dodatkową atrakcją były przejażdżki konne. Następnym punktem programu był poczęstunek: bigos, ciasto przygotowane nieodpłatnie przez pracowników Domu i WTZ, napoje, soki, owoce. W celu sprawnej obsługi żywieniowej przygotowane zostały cztery stoiska do wydawania posiłków. Po obiedzie i krótkiej przerwie technicznej odbyła się dyskoteka, która trwała do godz. 16.00. Cała uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze, zadowolenie widać było na uśmiechniętych twarzach uczestników imprezy, nawet pogoda nam dopisała. Wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie obchodów Dnia Dziecka, składamy serdeczne podziękowania. Takie spotkania umożliwiają integrację osób sprawnych z osobami mniej sprawnymi. Życzyłoby się więcej takich uroczystości aby niepełnosprawni mogli wyjść z „cienia” i żyć na równym poziomie ze swoimi sprawnymi kolegami, bo przecież mniej sprawny nie znaczy gorszy, tylko trochę inny.