Wycieczka do Krakowa

W dniu 17.09.2010 odbyła się Wycieczka do Krakowa - Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
"Res Sacra Miser" w Gościeradowie oraz dofinansowaniu zadania ze środków PFRON z Powiatu Kraśnickiego, 6 osób niepełnosprawnych wraz
z opiekunami mogło zwiedzić zabytkowy Kraków.