W dniach 15-17 lipca br. grupa wychowanków  wraz z opiekunkami Domu Pomocy Społecznej brała udział w wycieczce
do pięknego Krasnobrodu i Suśca. Wyjazd był dofinansowany z funduszów SWON "RES SACRA MISER.Podczas wycieczki wszyscy uczestnicy udali się szlakiem niebieskim na szczyt Szumach.
Zwiedzili mnóstwo ciekawych i miejsc między innymi Kaplice Św. Rocha, Kaplice na wodzie.
Wypoczęci i zadowoleni z wycieczki wrócili do Domu.