"Strefa aktywności sensorycznej"

Celem projektu jest pobudzenie potencjału rozwojowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i MPDZ poprzez usprawnienie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego .

Dzięki Fundacji Banku Zachodniego WBK, zakupiony zostanie sprzęt do terapii kolorem, światłem, zapachem i do muzykoterapii.

Przez okres dwóch miesięcy prowadzone będą zajęcia wg Indywidualnego Planu Aktywności Sensorycznej z dwunastoma niepłnosprawnymi uczestnikami projektu. Zajęcia prowadzić będą przeszkoleni w ramach projektu opiekunowie.

Zakupiony dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK sprzęt pozwoli na kontynuację zajęć z osobami niepełnosprawnymi
w ramach zajęć świetlicowych po zakończeniu projektu.