"Ekologia i Etnografia"

Dnia 25.07.2012 roku odbyła się wycieczka integracyjna Kulturalno-Rekreacyjna dofinansowana ze środków PFRON na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych poprzez PCPR w Kraśniku.