"SKJ" - Strefa Kulturalnej Jesieni

15 listopada 2011 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie oraz wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie wyjechali do Lublina do Teatru im. Juliusza Osterwy. Obejrzeli spektakl teatralny pt. "Komedia Teatralna". Niepełnosprawni mogli skorzystać z wyjazdu dzięki dofinansowaniu projektu "JKS - Strefa Kulturalnej Jesieni" z Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Goscieradowie.