Dzięki realizacji projektu w ramach ,, Programu wyrównania różnic między regionami II’’ w obszarze A złożonego w 2013r

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,, Res Sacra Miser’’ NZOZ MEDOP wyposażone zostało w sprzęt rehabilitacyjny tj:

  • Lampę terapeutyczną statywową IR\UV
  • Aparat do magnetoterapii

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.