Warsztat Terapii Zajęciowej

  1 grudnia 1997 r. placówka rozpoczęła swoją działalność, której najważniejszym zadaniem jest prowadzenie procesu rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej tak, aby uczestnicy warsztatu osiągnęli jak najwyższy stopień przystosowania do pracy i życia społecznego. celu realizacji tych zadań, dla 35 osób niepełnosprawnych prowadzimy działania z zakresu:

  • Ogólnego usprawniania – jest to rehabilitacja lecznicza, usprawniająca, ruchowa
  • Rozwijania umiejętności życia codziennego
  • Przygotowania do życia w środowisku społecznym
  • Rozwijanie umiejętności praktycznych i zawodowych

Terapia zajęciowa, zawodowa i społeczna prowadzona jest w pracowniach:

  • Arteterapii
  • Rozwijania umiejętności społecznych i samoobsługi
  • Informatyczno-poligraficznej
  • Manufaktury
  • Rozwijania umiejętności zawodowych
  • Stolarsko-konserwatorskiej

Zajęcia w pracowniach pozwalają zapomnieć o chorobie, dostarczają radosnych przeżyć, emocji i wzruszeń. Kształtują prawidłowe postawy społeczne i zachowania. Przygotowują do w miarę samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku. Oprócz zajęć w pracowniach oferujemy:

Rehabilitacje ruchową i usprawniającą

Zajęcia w grupie sportowej

Zajęcia relaksacyjne

Jak zostać uczestnikiem WTZ:

Złożyć podanie o przyjęcie do WTZ z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Informacji o przyjęciu oraz pomoc w uzupełnianiu dokumentacji udziela Kierownik WTZ