Dnia 19 grudnia 2013 roku w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyła się uroczysta Wigilia.

W uroczystości brali udział Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, kierownicy poszczególnych zespołów, pracownicy, uczestnicy Warsztatów, wychowankowie DPS, oraz zaproszeni goście.

Świąteczna i rodzinna atmosfera przepełniona wzajemną życzliwością i zrozumieniem towarzyszyła wszystkim. Tradycyjna wigilia nawiązująca do tych przeżywanych w rodzinnych domach pośród najbliższych, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń dostarczyło naszym podopiecznym wiele wzruszeń, a kolędy, które rozbrzmiewały dawały wiarę i nadzieję na lepsze jutro.