Wigilia

22 grudnia 2016 r. w budynku Spichlerz odbyła się uroczysta Wigilia zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnoprawnych „Res Sacra Miser” oraz dyrekcję Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas refleksji, serdecznych spotkań, składania życzeń. W tym wyjątkowym i uroczystym nastroju odbyła się uroczysta Wigilia, w której udział wzięli, Dyrektor naszego Domu, kierownicy poszczególnych zespołów, pracownicy i uczestnicy WTZ, pracownicy i wychowankowie DPS, oraz zaproszeni goście. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Tadeusz Sikora powitał wszystkich i złożył świąteczno-noworoczne życzenia. Uroczystą atmosferę podkreśliła grupa naszych podopiecznych, która pod okiem opiekunów przedstawiła „Jasełka”. Po występie, wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Na wigilijnym stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne, a wspólnie śpiewane kolędy dały wiarę i nadzieję na lepsze jutro.