ZARZĄD

  Prezes
  Elżbieta Długosz

  Wiceprezes
  Izabela Sobiecka-Kapica

  Sekretarz
  Alina Bieniek

  Skarbnik
  Agnieszka Maksim

  Członek Zarządu
  Zofia Mazur